Artykuł 144 Kodeksu Pracy stanowi, że pracownik ma możliwość złożenia wniosku o wprowadzenie systemu pracy weekendowej, czyli świadczonej wyłącznie w piątki, soboty i niedziele. Pracownik zobowiązany jest do złożenia takiego wniosku w formie pisemnej i zawarcia w nim informacji dotyczących dni i godzin, w jakich chciałby on wykonywać obowiązki zawodowe. Należy nadmienić, że oprócz pozytywnego rozpatrzenia wniosku, istnieje także konieczność dołączenia aneksu do umowy o pracę.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Wniosek o wprowadzenie systemu pracy weekendowej

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]