Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego stanowi poświadczenie prawa do korzystania z potrzebnych świadczeń zdrowotnych podczas tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Mogą otrzymać ją jedynie osoby posiadające prawo do świadczeń zdrowotnych, opłacanych ze środków publicznych. Pierwszym krokiem do uzyskania takiej karty jest prawidłowe wypełnienie wniosku. Należy nadmienić, że jest ona osobistym dokumentem, wystawianym na nazwisko konkretnej osoby.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Wniosek o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego 

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]