W sytuacji, gdy pracodawca ma uzasadnione powody do tego, aby twierdzić, że jego pracownik w chwili wypadku był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, może on skierować go na badania niezbędne do ustalenia jego podejrzeń. Ażeby uzyskać zwrot poniesionych kosztów badań, płatnik składek powinien złożyć w placówce ZUS odpowiedni wniosek. Oprócz swoich danych oraz numeru rachunku bankowego powinien zawrzeć w nim dane ubezpieczonego oraz informacje o poniesionych kosztach. Do wniosku należy dołączyć również protokół powypadkowy oraz rachunek i wyniki badań ubezpieczonego.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Wniosek o zwrot kosztów poniesionych  w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]