Według art.142 Kodeksu Pracy, na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może wyrazić zgodę na indywidualny rozkład czasu pracy. Prośba o tego typu rozkład może być spowodowana różnymi czynnikami np. szczególną sytuacją rodzinną. Należy zauważyć, że nie istnieje z góry ustalony wzór takiego wniosku. Ważne jednak, aby propozycja zmian rozkładu czasu pracy została przedstawiona w formie pisemnej. Indywidualny rozkład może różnić się od obowiązującego w zakładzie pracy pod względem dni i godzin wykonywania obowiązków zawodowych, czy też terminów przerw.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Wniosek pracownika o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]