Podejmując pracę w formie telepracy, warto wiedzieć, iż nie musi być to ostateczna decyzja. Istnieje możliwość przywrócenia poprzednich warunków zatrudnienia. W takim celu, pracownik zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego wniosku, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia telepracy. Należy pamiętać, iż możliwość taka dotyczy jedynie osób, których warunki pracy zostały zmienione na telepracę. Nie obowiązuje to tych, którzy od samego początku pracowali w charakterze telepracowników. Należy nadmienić, iż składając wniosek, warto określić termin, od którego obowiązywały będą nowe regulacje.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]