Wypowiedzenie warunków umowy o pracę często nazywane jest również wypowiedzeniem zmieniającym. Jego celem nie jest zerwanie umowy o pracę, lecz zmiana niektórych warunków, które zostały w niej zawarte na samym początku. Zazwyczaj wprowadzone zmiany nie są korzystne dla pracownika. Ponadto warto dodać, że mogą zostać zmienione jedynie ustalenia dotyczące np. wysokości wynagrodzenia, czy też stanowiska. Nie ma możliwości zmiany rodzaju umowy.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

Registration is currently disabled

 

Program partnerski

Pobierz ofertę - link