Każdy pracodawca zatrudniając nowego pracownika, powinien przedstawić mu zakres powierzonych obowiązków oraz zapoznać z podstawowymi przywilejami. Często spotkać się można z sytuacją, iż w umowie określona jest jedynie nazwa zajmowanego stanowiska, a konkretne zadania i uwagi przekazywane są ustnie. Warto jednak przedstawić zakres czynności pracownika w formie pisemnej. Dzięki temu, żadna ze stron nie będzie miała wątpliwości, co do wzajemnych oczekiwań. Należy podkreślić, iż przedstawione obowiązki mają jedynie doprecyzować zajmowane stanowisko, a nie poszerzyć listę powierzonych zadań.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Zakres czynności pracownika

Registration is currently disabled

 

Program partnerski

Pobierz ofertę - link