Istnieją stanowiska pracy, których zajmowanie wymaga niekaralności. W takich sytuacjach, pracodawca ma prawo żądać zaświadczenia potwierdzającego, że przyszły pracownik nie był karany. Ażeby je uzyskać, należy złożyć wniosek o udzielenie informacji o konkretnej osobie do Krajowego Rejestru Karnego. Dzięki temu, pracodawca będzie miał większe zaufanie do przyszłego pracownika, któremu ma zamiar powierzyć odpowiedzialne zadania. Warto nadmienić, iż KRK udzielić może informacji m.in. o osobach tymczasowo aresztowanych, czy też poszukiwanych listem gończym.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Zaświadczenie o niekaralności

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]