Istnieją stanowiska pracy, których zajmowanie wymaga niekaralności. W takich sytuacjach, pracodawca ma prawo żądać zaświadczenia potwierdzającego, że przyszły pracownik nie był karany. Ażeby je uzyskać, należy złożyć wniosek o udzielenie informacji o konkretnej osobie do Krajowego Rejestru Karnego. Dzięki temu, pracodawca będzie miał większe zaufanie do przyszłego pracownika, któremu ma zamiar powierzyć odpowiedzialne zadania. Warto nadmienić, iż KRK udzielić może informacji m.in. o osobach tymczasowo aresztowanych, czy też poszukiwanych listem gończym.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Zaświadczenie o niekaralności

Registration is currently disabled

 

Program partnerski

Pobierz ofertę - link