Jeżeli pracodawca ma zamiar wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę, w niektórych sytuacjach powinien zgłosić to organizacji związkowej. Istnieją dwa warunki zobowiązujące go do takiego działania. Pierwszym z nich jest fakt, że zawarta wcześniej umowa musi być umową na czas nieokreślony. Poza tym, wypowiedzenie musi dotyczyć osoby, która należy do organizacji związkowej lub zwróciła się do niej o pomoc w ochronie praw pracowniczych. Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione, pracodawca zawiadamia w formie pisemnej o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę, podając jednocześnie przyczyny podjęcia takiej decyzji. Organizacja natomiast, w ciągu 5 dni musi zgłosić swoje stanowisko w sprawie.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy i płacy

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]