1. Czym różnicie się od innych firm zajmujących się obsługą kadrowo-płacową?

Podstawową różnicą jest fakt, że stworzyliśmy nowoczesną usługę adresowaną głównie do średnich przedsiębiorstw (zatrudniających 50-250 pracowników), które z uwagi na zbyt wysokie koszty nie zdecydowałyby się na usługi globalnych firm consultingowych. W naszym zakresie cenowym rynek zdominowany jest przez małe firmy, które funkcjonują często na zasadzie samozatrudnienia. Dzięki wąskiej specjalizacji połączonej z rozwojem technologicznym – możemy dostarczyć naszym klientom w rozsądnej cenie wysokiej jakości usługę zdejmującą pewien problem z ich barków.

2. Czym różnicie się od biura rachunkowego?

W odróżnieniu od biura rachunkowego zajmujemy się tylko i wyłącznie kadrowo-płacową obsługą firm, co z kolei pozwoliło nam na wyspecjalizowanie się w tych dziedzinach. Postawa ta zaowocowała często większą, niż w przypadku biur rachunkowych wiedzą z zakresu prawa pracy, ZUS, PEFRON i podobnych zagadnień. Nawiązując z nami współpracę można dodatkowo liczyć na kompetentne doradztwo w zakresie form zatrudnienia pracowników, optymalizacji składek ZUS, a także interpretacji Prawa Pracy. Wielu błędnie wydaje się, że są to wraz z rachunkowością podobne zakresy usług. Niekiedy może się to niestety wiązać z ryzykiem niekorzystnego wyniku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3. Co jeszcze oferujecie poza dostarczeniem gotowej listy płac?

Dostarczana w każdym miesiącu lista płac, to jedynie jeden z efektów finalnych naszej pracy. Składa się na niego cały szereg działań, takich jak rozliczenia, interpretacja, reprezentacja, kontrola czy kontakt. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze jeden unikalny element, jakim jest analiza. W dobie rynku pracownika, ważne jest, aby odpowiednio zarządzać elementem kosztowym, który w wielu branżach stanowi dzisiaj największy składnik płacowy. Dzięki możliwości skupienia się stricte na tworzeniu listy płac i kontroli zatrudniania – jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić szanse i zagrożenia wynikające z tego konkretnego elementu składowego biznesu naszych Partnerów.

4. Dlaczego firma miałaby skorzystać z Waszych usług, zamiast zatrudniać własną kadrową lub powierzyć sprawy księgowej?

Pomijając fakt, że skorzystanie z naszych usług będzie prawdopodobnie o wiele tańsze, to jeszcze możliwe, że będzie bezpieczniejsze. Przepisy zmieniają się w bardzo szybkim tempie. Nawet jeżeli kadrowa zatrudniona w zakładzie pracy nadąża za zmianami, to utrzymanie infrastruktury potrzebnej do śledzenia przepisów, tworzenia list płac czy sprawowania nad nimi kontroli – po prostu dużo kosztuje. Tak więc wracamy to punktu wyjścia, jakim są koszty. Jeżeli natomiast obsługa kadrowo-płacowa powierzona jest działowi księgowości, to istnieje ryzyko rozproszenia uwagi. Ryzyko nienadążania za zmianami może w takiej sytuacji wzrastać, a dodatkowo nakłada się na potencjalne zmniejszenie efektywności w sprawowaniu kontroli nad rachunkowością.

5. Co w sytuacji, jeśli firma ma siedzibę w innym mieście?

Każdy Przedsiębiorca współpracę z Kadrowiec.eu rozpoczyna od rejestracji na naszej stronie, dzięki czemu zostaje dla niego wygenerowana umowa. Po jej podpisaniu należy odesłać ją Pocztą Polską lub przez Internet z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Po przesłaniu podpisanej umowy, skontaktujemy się w celu wskazania jakie dokumenty należy jeszcze dostarczyć. Po dokonaniu wszelkich formalności, dalsza współpraca opiera się na wzajemnej wymianie informacji za pomocą standardowych kanałów komunikacji.

6. W jaki sposób zgłaszam chęć zatrudnienia nowego pracownika?

Zgłoszenie nowego pracownika polega na przesłaniu wypełnionego formularza kandydata na pracownika (do pobrania tutaj).

Zwrotnie Partner otrzymuje:

  • umowę o pracę
  • PIT-2
  • załącznik (warunki zatrudnienia – art. 29 K.Pr)
  • skierowanie na badanie lekarskie (do pobrania tutaj)

Dla zatrudnianych kobiet (z małymi dziećmi) dodatkowo dołączamy oświadczenie ogólne dla kobiet:

Następnie wystarczy już tylko przesłać nam wypełnione dokumenty, a my zajmiemy się resztą.

7. Czy teczki osobowe pracowników pozostają w Zakładzie Pracy (Biurze Rachunkowym), czy też muszę je przekazać do Waszej firmy?

Akta pracownicze pozostają zawsze „pod ręką” tj. w Zakładzie Pracy (Biurze Rachunkowym). Natomiast wszelka komunikacja z nami odbywa się za pomocą specjalnie przygotowanych formularzy znajdujących się w zakładce “Prześlij dokumenty” . My wykonujemy całą obróbkę danych i gotowe pliki w formacie PDF przesyłamy pocztą elektroniczną lub udostępnimy w ramach rozwiązań chmurowych.

8. Czy wysyłacie deklaracje do ZUS-u?

Naturalnie, gdyż jest to konsekwencją naszych działań polegająca m.in. na przygotowaniu wszelkiej dokumentacji zgłoszeniowej (kopie wraz z potwierdzeniem należy wpiąć do teczki osobowej w części B) oraz rozliczeniowej do ZUS-u). Dzięki temu, nasz Partner nie musi się martwić, czy w terminie i prawidłowo została złożona jakakolwiek deklaracja. Oczywiście na prośbę wysyłamy kopię złożonej deklaracji również na wskazany adres mailowy.

9. Czy wysyłacie deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego?

Jeżeli tylko nasz klient udzieli nam stosownego pełnomocnictwa, to wysyłamy deklaracje w zakresie obsługi kadrowo-płacowej do właściwego Urzędu Skarbowego. Formuła naszej działalności polega na jak najmniejszym zaangażowaniu ze strony Partnera, tak więc wysyłka deklaracji podatkowych jest tutaj jedną z jego większych opcji na oszczędność czasową.