Każdy pracodawca ma obowiązek zapoznania nowo przyjętego pracownika z regulaminem pracy. Ważne, aby zrobił to jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania przez niego obowiązków zawodowych. Regulaminem nazywany jest akt normatywny, którego celem jest ustalenie wewnętrznego ładu i organizacji w firmie. Ponadto, określa on prawa i obowiązki pracowników. Dzięki podpisaniu przez pracownika oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy, pracodawca ma potwierdzenie, iż ten poznał charakter działalności i szczegółowe zasady obowiązujące w firmie.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

Registration is currently disabled

 

Program partnerski

Pobierz ofertę - link