Przepisy zawarte w Kodeksie Pracy zobowiązują pracodawcę do udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych. W związku z tym, ustala się plan urlopów, czyli ich rozkład w konkretnym roku. Tworząc taki schemat, pracodawca powinien wziąć pod uwagę nie tylko wnioski pracowników, ale także zapewnienie normalnego, sprawnego funkcjonowania firmy. Planowanie przyszłości w przedsiębiorstwie jest istotne, ponieważ pozwoli ochronić biznes przed powstaniem luki kadrowej.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Plan urlopów wypoczynkowych

Registration is currently disabled

 

Program partnerski

Pobierz ofertę - link