Przepisy wyraźnie zabraniają wykonywania obowiązków zawodowych pod wpływem alkoholu. W związku z tym, jeżeli pracownik stawi się do pracy w stanie nietrzeźwości bądź będzie spożywał alkohol w trakcie pracy, pracodawca ma obowiązek wydać polecenie zakazu podjęcia lub zaprzestania pracy. Należy pamiętać, iż może to zrobić, jeśli jego podejrzenie o spożyciu alkoholu jest uzasadnione. Mimo, iż polecenie to nie wymaga zachowania szczególnej formy, warto zrobić to na piśmie.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Polecenie zakazu podjęcia pracy/zaprzestania pracy

Registration is currently disabled

 

Program partnerski

Pobierz ofertę - link