Art 88 Kodeksu Pracy dotyczy potrącenia z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych. Pracodawca zobowiązany jest do dokonania potrąceń na wniosek wierzyciela, opierając się na przedłożonym przez niego tytule wykonawczym. W związku z tym, ważne jest, aby poinformował pracownika o zajęciu wynagrodzenia. Ażeby żadna ze stron nie miała wątpliwości do zaistniałego stanu rzeczy, taką informację należy przedstawić w formie pisemnej.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Informacja o zajęciu wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 88 kodeksu pracy

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]