Możliwość przetwarzania danych osobowych mają wyłącznie osoby, którym dano do tego upoważnienie. Jest to spowodowane faktem, iż mogą one dokonywać licznych operacji tj. zmienianie, zbieranie, archiwizacja, czy też usuwanie danych osobowych. W związku z tym, istotne jest złożenie przez takie osoby odpowiedniego oświadczenia. Dzięki niemu, pracodawca będzie miał pewność, iż pracownik poznał przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz jest świadomy obowiązku zachowania ich w tajemnicy.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]