Umowa o pracę na czas nieokreślony jest prawdopodobnie najbardziej pożądaną formą zatrudnienia przez przyszłych pracowników. Jej istotą jest bezterminowość. Umowa nie zawiera konkretnej daty jej wygaśnięcia. Oznacza to, iż pracownik będzie miał możliwość wykonywania swoich obowiązków, aż do momentu złożenia przez niego wypowiedzenia, bądź dostania go od pracodawcy. Należy jednak dodać, iż obie strony obowiązują odpowiednie okresy wypowiedzenia, które uzależnione są od okresu zatrudnienia. Korzyści zawarcia takiej umowy są obustronne. Pracownik zyskuje stabilność zatrudnienia i prawa pracownicze, natomiast pracodawca może liczyć na większą lojalność pracownika i zbudowanie z nim trwalszej więzi.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Umowa o pracę na czas nieokreślony

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]