Kodeks postępowania cywilnego, a dokładnie art. 1161 stanowi, iż strony mogą zdecydować się na poddanie rozstrzygnięcia konkretnych sporów sądowi polubownemu. Zawarcie takiej umowy określane jest mianem zapisu na sąd polubowny. Powinny zostać w niej zawarte precyzyjnie określone sprawy, które miałyby podlegać rozstrzygnięciu. Należy nadmienić, że ich zakres jest ograniczony. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w wyżej opisany sposób rozpatruje się spory o prawa majątkowe oraz niemajątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, z wykluczeniem spraw o alimenty.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Zapis na Sąd Polubowny

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]