Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest oświadczeniem woli, zgodnie z którym dana osoba zgadza się na operacje wykonywane na jej danych m.in. tj. przechowywanie, zbieranie, zmienianie, czy też udostępnianie. W przypadku złożenia zaświadczenia o niekaralności, taka zgoda jest niezbędna. Dzięki niej, pracodawca może wykorzystać dane osobowe pracownika na potrzeby związane z zatrudnieniem go na konkretne stanowisko.

Zarejestruj się lub zaloguj i uzyskaj dostęp do wzoru (druku): Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
(niekaralność)

[ultimatemember form_id=1862]

[ultimatemember form_id=1861]