Odpowiedzialność przedsiębiorcy za nieuczciwe działania kontrahenta

Katarzyna Pokorska

„Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych” jest dokumentem zawierającym porady i zalecenia, które pomagają urzędnikom ocenić dochowanie należytej staranności w kwestii VAT. Podjęcie działań opisanych w tym dokumencie, powinno zabezpieczyć przedsiębiorców przed niesłusznym uwikłaniem ich w oszustwa podatkowe. Należy jednak zaznaczyć, że nie zawiera on wszystkich sytuacji, które mogą mieć miejsce na rynku gospodarczym.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za nieuczciwe działania kontrahenta

Przedsiębiorco! Sam też możesz wybrać sposób!

Bądź ostrożny i zadbaj o swoje interesy!

Trudno jest przewidzieć dosłownie wszystkie scenariusze. Dlatego też, przedsiębiorcy mogą wykorzystać własne metody, aby sprawdzić i skontrolować kontrahentów. W sytuacji kwestionowania rozliczeń, biznesmen posiada dowolność, co do sposobu dochowania należytej staranności podczas zawierania transakcji.  Należy podkreślić, że wyłudzenia VAT obejmują zazwyczaj duży zasięg, w związku z czym, dokonana weryfikacja powinna być dostosowana do wartości przeprowadzanych operacji.

Podejrzane zachowania

Jakie zachowania wyglądają niepokojąco i powinny wzbudzić niepewność wobec kontrahenta? Są nimi m.in.:

  • zbyt niska cena, która nie zgadza się z obowiązującymi aktualnie na rynku,
  • rozkładanie płatności na kilka rachunków,
  • unikanie sformalizowania, udokumentowania transakcji,
  • możliwości kontaktu z kontrahentem (np. brak chęci spotkania „twarzą w twarz”)

Podstawowe kroki

Co zatem warto wziąć pod lupę? Na pierwszy plan wysuwają się podstawowe rejestry tj. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej lub Krajowy Rejestr Sądowy. Nie można zapominać również o wykazie podatników VAT. Wśród innych elementów, które należy sprawdzić są koncesje, zezwolenia, pełnomocnictwa, siedziba handlowa, czy też oznaki istnienia w sieci tj. np. wiarygodna strona internetowa.

Przedsiębiorcy powinni zachować czujność i nie ignorować nawet najmniejszych przesłanek, które wzbudzają w nich podejrzenie o nieuczciwości kontrahentów. Ażeby jeszcze bardziej zabezpieczyć swoje interesy, warto zastosować niedługo dostępny system podzielonej płatności, który opiera się na tym, że kwota VAT przelewana jest na specjalny rachunek, kontrolowany przez urząd skarbowy.

Leave a comment

Your email address will not be published.