Ulga na złe długi – jak ją wykazać?

admin
Ulga na złe długi – jak ją wykazać?

Ulga na złe długi to swego rodzaju ratunek dla niektórych podatników VAT. Stanowi ona niemałą pomoc dla sprzedawców, którzy nie otrzymali należności od kontrahentów w wyznaczonym czasie – a mianowicie w ciągu 150 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego w umowie lub na fakturze. Po tym czasie wierzytelność uważa się za nieściągalną. Sprzedawca może wówczas poprawić VAT, a kupujący zobowiązany jest do korekty odliczonego VATu z nieopłaconej faktury.

Kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi?

Jednak upłynięcie wspomnianych 150 dni to nie jedyny warunek, który musi zostać spełniony, aby sprzedawca mógł skorzystać z ulgi na złe długi. Pozostałe kryteria zostały określone w art. 89a ustawy o VAT. Należą do nich m.in. następujące okoliczności:

  • wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany i podatek należny,
  • wierzytelności nie zostały uregulowane w jakiejkolwiek formie ani nie zostały zbyte.

Każda faktura powinna zostać wpisana do ewidencji oddzielnie. Zbiorcze wpisanie kwoty VAT do korekty jest niemożliwe. W deklaracji oraz JPK_VAT nie znajduje się jednak osobne miejsce na rozliczenie ulgi na złe długi. W związku z tym, przedsiębiorcy powinni wpisać kwoty korekty w tej samej pozycji, w której była ewidencjonowana faktura, lecz poprzedzić je znakiem minusa.

Marek Matuszek – www.naszaksiegowosc.pl

Leave a comment

Your email address will not be published.