JPK_VDEK – nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego?

Katarzyna Pokorska

Polski system podatkowy nie należy do najłatwiejszych. Dlatego też Ministerstwo Finansów stara się wprowadzać kolejne rozwiązania tak, aby sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców i uprościć go w możliwie największym stopniu. Kolejnym pomysłem, który ma do tego doprowadzić jest nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego, a mianowicie JPK_VDEK. Czym jest i jakie zmiany niesie za sobą ten nowy projekt?

JPK_VDEK – nowa struktura jednolitego pliku kontrolnego

Dlaczego JPK_VDEK jest konieczny?

JPK_VDEK sposobem
na uproszczenie systemu
podatkowego!

JPK_VDEK ma na celu zmniejszenie ilości obowiązków względem Urzędu Skarbowego. Jego zadaniem jest zastąpienie pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że plik JPK_VAT zawiera dokładniejsze dane aniżeli deklaracje VAT. W związku z tym powielanie informacji przekazywanych organom może wydawać się bezzasadne, a ponadto ich analiza wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi.
Dlaczego więc JPK_VAT nie może zastąpić deklaracji VAT? Nie jest to możliwe z tego względu, iż deklaracja VAT zawiera też wiele informacji, których nie obejmuje JPK_VAT. Należą do nich m.in. dane związane z ulgą na zakup kasy rejestracyjnej, czy też te dotyczące kwot do przeniesienia na następny miesiąc. Plik JPK_VDEK prawdopodobnie obejmowałby te kwestie.

JPK_VDEK – korzyści z wprowadzenia nowej struktury

Jakie korzyści wiązałyby się z wprowadzeniem nowej struktury?

  • Uproszczenie rozliczeń podatkowych.
  • Mniejsza liczba informacji dostarczana organom podatkowym (byłyby z jednego źródła).
  • Szybsza weryfikacja przesyłanych informacji.
  • Niższe koszty związane z analizą danych podatkowych.
  • Oszczędność czasu.

Należy zauważyć, że wprowadzenie JPK_VDEK powodowałoby konieczność wprowadzenia zmian zarówno w ustawie o VAT, jak i w Ordynacji podatkowej. Poza tym, nowa struktura wiąże się również z ustaleniem reguł dotyczących wysyłki JPK_VDEK.
Do zmian należy się prawidłowo przygotować. Dlatego też w planach jest, aby nowa struktura została wprowadzona w 2019 r. Nie istnieje jednak jeszcze oficjalne oświdaczenie w tej sprawie.

Leave a comment

Your email address will not be published.