Zwrot podatku z PIT

Katarzyna Pokorska

W rocznej deklaracji podatkowej znajdują się informacje o przychodach i kosztach ich uzyskania. Na ich podstawie, podatnicy obliczają dochód oraz podatek i porównują go z sumą zaliczek zapłaconych fiskusowi.

Zwrot podatku z PIT

Kiedy zwrot nadpłaty?

3 miesiące na zwrot podatku!

Jeśli podatek okaże się od nich wyższy, istnieje obowiązek uregulowania dopłaty. W przypadku, gdy będzie natomiast niższy, w zeznaniu wykazujemy nadpłatę. Wówczas, urzędy skarbowe mają na jej zwrot aż 3 miesiące od dnia przekazania deklaracji. Jeżeli podczas wypełniania zeznania nastąpiła pomyłka i niezbędne jest dokonanie korekty, termin ten liczy się od momentu jej złożenia. Największe szanse na zwrot podatku mają osoby, które wykazują ulgi, rozliczają się z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem.

Warto nadmienić, że podatnicy nie powinni pozbywać się kopii deklaracji i wszelkich dokumentów, które były potrzebne do rozliczenia podatku. Jest to istotne, ponieważ urząd skarbowy ma prawo zweryfikować w przyszłości nasze dzisiejsze zeznania.

Błędy w deklaracji podatkowej

Jak postępować w sytuacji, gdy w rozliczeniu podatkowym popełniliśmy błąd? Wówczas, takie zeznanie należy złożyć ponownie, zaznaczając w nim, że dokonujemy korekty. Nie można poprawić swoich błędów podczas kontroli i postępowania podatkowego. Istnieje jednak możliwość skorygowania pomyłki po jego zakończeniu. Za pomocą korekty można wykazać np. ulgę, o której wcześniej zapomnieliśmy.

Co z niewielkimi pomyłkami?

Jeżeli w zeznaniu występują niewielkie błędy, związane chociażby z nieprawidłowym zaokrągleniem kwoty, urząd skarbowy może je poprawić samodzielnie. Fiskus jest jednak zobowiązany do powiadomienia podatnika o ingerencji w jego deklarację, ponieważ ten musi wyrazić na nią zgodę. Jeżeli będzie przeciwny wprowadzonym poprawkom, w ciągu 14 dni od doręczenia zmienionego zeznania, ma prawo wnieść sprzeciw.

Na zakończenie, warto wspomnieć również o tym, że osoba, która dopiero po 30 kwietnia postanowiła oddać 1 % podatku na cel charytatywny, także może skorygować swoje zeznanie. Jeżeli chce dokonać zmiany, może zrobić to w ciągu miesiąca od upływu ustawowego terminu na złożenie deklaracji.

Leave a comment

Your email address will not be published.